Cart 0
RÅDGIVNING AF SMÅ VÆKSTVIRKSOMHEDER MED SULT PÅ MERE

25 ÅRS VÆKSTERFARING STILLET TIL RÅDIGHED FOR DIG, DIN VIRKSOMHED, DIN SITUATIONHVOR ER DIN VIRKSOMHED OM TRE ÅR?
LÆR AT TÆNKE STORT OG ARBEJDE MÅLRETTET


FÅ SPARRING OG VÆRKTØJER TIL AT SÆTTE ET AMBITIØST 3-ÅRIGT VÆKSTMÅL.
OPLEV HVOR FOKUSERET ALT ARBEJDE (OG ANSATTE) BLIVER.

 
 
Anbefales til alle, der har ambitioner og som vil finde en genvej til succes
— Thomas Odgaard, Direktør & partner, Incentive
Jeg kan varmt anbefale Steen som sparringpartner. Han er dygtig, konkret, målrettet og ligefrem i sin tilgang til opgaven.
— CLAUS LYKKE JENSEN, CEO, MOVIESTARPLANET
Det eneste jeg fortryder er, at jeg ikke fik gang i denne proces langt tidligere.
— TINA STENEMAN, DIREKTØR, RUG SOLID
 
 
 
Tromholt_purple.jpg
 
HVAD FÅR DU UD AF DET?

 


En eksekverbar handlingsplan, der anviser hvordan målene skal nås trin for trin.


Evnen til at tænke stort og sætte mere ambitiøse mål.
 
 


Nye konkrete og ambitiøse mål nedfældet på papir og indprentet i organisationen.


Kompetencerne til at fokusere og eksekvere, så de ambitiøse mål indfries.
 
 


En helt ny arbejdsmetode (og medfølgende værktøj), der får dig og virksomheden til benhårdt at fokusere på opgaver, der tilfører værdi for målopfyldelsen.


Konkrete input til optimering af områder, der skal udvikles/ forbedres for nemmere at kunne opfylde målene, herunder igangsætning af eventuelle nye initiativer.
 
 


Minimering/eliminiering/effektivisering af opgaver, der ikke tilfører virksomheden reel værdi.


Min uforbeholdne holdning til hvad du skal fokusere på - som person - for at give dig selv og virksomheden mere medvind.
 
 


Support: Har virksomheden brug for assistance til specifikke opgaver for at eksekvere planen, kan jeg pege jer i den rigtige retning


En organisation, der løber i samme retning - på jagt efter nye store mål
 
1487204831_basics-08.png
 
INDHOLD & PROCES

 


Afklaring og analyse. Her skal vi hele vejen rundt om dig og din virksomhed. Hvad er dine visioner, hvor stort ser du potentialet, hvordan leder du virksomheden i dag, etc. Hvad er det (indtil videre), der gør, at visionerne ikke er indfriet? Jeg vil ramme dine ømme tæer; den eller nok snarere de ting der (indtil videre) blokerer for en realisering af dit og virksomhedens sande potentiale.


Roadmap (handlingsplan) udarbejdes i tæt samarbejde og henover flere uger. Jeg har et værktøj til formålet, hvor vi opstiller tre-års mål og bryder disse ned i del-mål. Baseret på den indledende afklaring og analyse planlægger vi skridt for skridt, hvordan det enkelte delmål nås: Hvad skal der til? Hvordan skal der prioriteres? Hvem er ansvarlig? Hvornår skal det ske? Hvor langt er vi på området? Hvilke sten på vejen skal evt. fjernes? Hvilke kompetencer skal optimeres?
 
 


Workshop med medarbejdere. Den enkelte person i din organisation skal kunne: Se 1-, 2- og 3-års målene krystalklart for sig. Forstå vejen hen til målene. Være med til at tage ansvar for konkrete opgaver i handlingsplanen. Du/dine kolleger fylder detaljerne i planen ud, så alle "actions" er defineret; Hvad skal gøres, af hvem, hvornår? Afhængigt af, hvordan virksomheden er organiseret i dag, kan det komme på tale, at (enkelte) medarbejdere skal have redefineret deres ansvar.


Opfølgning og forankring. Indenfor de første 3 måneder efter sidste møde sikrer jeg, at planen er blevet implementeret og virksomheden er i gang med eksekveringen. Vi mødes 2-3 gange og drøfter fremdrift og får justeret til hvis nødvendigt.
 
1487204831_basics-08.png
PRIS

 


Prisen afhænger af virksomhedens udgangspunkt, antal ansatte, kompleksitet mv. Kontakt mig uforpligtende for en drøftelse.
 
 
 
SPØRGSMÅL?

 
 

Det er sjældent nye ideer og påfund, der mangler i små virksomheder. 


Desværre, fristes jeg til at skrive. 


For med mangel på et entydigt mål for virksomheden, bliver det nemt som at sejle med vinden.


"Hvad skal jeg fokusere på i dag, chef?"

 
 
flower.jpg
 
 

De færreste små virksomheder arbejder målrettet med mål, strategi og planlægning. Nuvel, der bliver tænkt strategiske tanker og tegnet visioner. Og genereret ideer på samlebånd. Og sådan nogle kan piske stemningen i vejret. Kortvarigt. For uden at oversætte visionerne til konkrete (håndterbare) mål og uden en handlingsplan (af den eksekverbare slags), er det som at køre mod horisonten: Alle veje (ja, også en masse omveje) fører derud. Og alle ideer bliver vejet mere efter deres originalitet end om de indfrier et specifikt mål. 
 

Min rådgivning handler om at opsætte nogle klare mål for din virksomhed.

Og i samme ombæring træne dig i at tænke stort - og struktureret - så du for alvor skaber et fundament for vækst.

 

 

Det er et forløb, hvor du bliver fulgt til dørs. En helt konkret handlingsplan med opsatte mål og – vigtigst af det hele - vejen hen til dem brudt ned i overskuelige bider og konkrete "actions". Det er en ny måde at arbejde på. Målrettet, struktureret, succesorienteret (du lærer at tænke stort). Udover at det er uhyre sundt at få friske (fremmede) øjne på dig og virksomheden, så virker det også. 

 
 

HVOR ER DIT FIRMA OM 3 ÅR?

 

Har du - helt konkret - defineret, hvor din virksomhed skal være om 3 år? De færreste (små firmaer) har.

Store virksomheder og professionelle sportsfolk gør det: Sætter sig et mål - så al indsats bliver fokuseret.

 
 
horizon.jpg
 

I min tidligere virksomhed definerede vi på et tidspunkt, at vi ville være blandt top-3 i Danmark indenfor tre år. Det var et fint møde og et flot mål. Men det rykkede ikke en dyt på vores arbejde eller strategi. Så et halvt års tid senere definerede vi det mere målfast: Hvad det vil sige at være blandt top-3. Hvor store er vi? Hvor meget omsætter vi for? Hvor mange ansatte er vi? Hvilke kompetencer skal vi have om bord? Hvordan ser vores kundeliste ud (store/mindre kunder)? Og så videre. 

Nu blev det konkret. Det blev målbart. Og dermed blev det nærmest også tisset ud i sneen, hvad der skulle til for at nå dertil. Vi fik lavet en handlingsplan – et roadmap - der med få, men tydelige milestones klarlagde trin for trin, hvordan vi skulle indfri målene. Ingen 40 siders handlingsplan. De ender alligevel med at blive forældet og samle støv. Men nogle klare pejlemærker og guidelines om valg og fravalg. 
Vi skulle ikke bare sælge mere. Vi skulle have LEGO, ECCO og tre andre navngivne store virksomheder som kunde indenfor tre år. Vi skulle have minimum to banebrydende projekter, der ville give genklang internationalt. Vi skulle fokusere på to segmenter og ét forretningsområde. Vi skulle tiltrække ansatte i en anden liga end tidligere og satse mere på uddannelse af vores stab. Vi skulle have ekstern kapital ind for at speede udviklingen op. Og så fremdeles. 

Oktober 1998 fremlagde vi planen for de ca. 25 medarbejdere. Ingen var i tvivl om, hvor vi skulle hen. Og alle fik et tydeligt billede af, hvordan vi skulle komme derhen. Begejstringen var utrolig. Hvem vil ikke gerne være en del af noget ambitiøst? Vores roadmap holdt ikke. Det blev justeret mange gange undervejs. Men allerede tre år senere var vi ved at runde 200 ansatte og havde kontorer i London og Hamburg. 

Fem år med uafbrudt vækst. Det var tilfældet med en virksomhed, jeg skulle rådgive. Det obligatoriske spørgsmål kom: "Hvor er I om tre år?" Tavshed. Lang pause. "Vi vokser vel også med 20% hvert år de næste år". Logisk svar. Man lægger en lineal ned over omsætningen for de forgangne år og tegner en lige streg, så man kan forudsige omsætningen de kommende år. Skide smart. Men ikke videre ambitiøst. 

Tag skeen i den anden hånd. Tag kontrol med udviklingen fremfor "blot" at lade virksomheden føre med vinden. Nyt spørgsmål fra min side: "Hvorfor vokser i ikke samlet set med 100% de næste tre år, så I bliver dobbelt så store?". Tavshed. Kort pause. "Ja, hvorfor ikke?". 

Og derfra kunne det egentlige arbejde med at definere et "roadmap", der førte hen mod en fordobling af virksomheden på tre år, gå i gang. Pointen er: Der findes små vækstvirksomheder, der allerede sparker røv. Som har bevist, at de kan noget ud over det sædvanlige. Men som stadig har én væsentlig svaghed: De tænker som en lille virksomhed. Roadmap øvelsen handlede derfor også om at få defineret, hvilke aspekter i virksomheden - og hos ledelsen - der skulle optimeres, omprioriteres, uddelegeres eller outsources, etc. Sagt på en anden måde: At få asfalteret en motorvej, så turen hen mod en fordobling af virksomheden på tre år kunne gøres effektivt.

 
 

"Steen giver som lovet kontant sparring, der rykker. Efter 3 timer tænkte vi større, end vi nogensinde har gjort – og havde fået 20 konkrete idéer, som vi allerede er godt i gang med at realisere."

 

Thomas Odgaard, direktør & partner, INCENTIVE

 
Horizon_bg.jpg
 
 

25 års væksterfaring fra egne virksomheder.
Fra adskillige små Gazelle virksomheder.
Og fra 50 af Danmarks førende virksomheder.

 

Få en sparringpartner med massiv væksterfaring: Jeg har taget hele turen selv. Fra selvstændig og nul ansatte til ”direktør for det hele” for DK's største marketingbureau med 225 ansatte og kontorer i udlandet. Jeg har tidligere rådgivet 50 af Danmarks førende virksomheder i banebrydende projekter og de senere år har jeg hjulpet et stort antal mindre vækstvirksomheder, heraf flere "gazeller" med at øge væksten. Og endelig har jeg investeret i en række start-ups og givet sparring til utallige nystartede virksomheder.

Og hvad kan du bruge det til? Du får sparring af én, der kender situationen fra din side af bordet. Én, der er trænet i at udtænke og eksekvere second-to-none strategier og yde ind-til-benet rådgivning. I får hurtigt afkodet virksomhedens givne situation, muligheder og smertepunkter. I får dechifreret, sorteret og prioriteret. I går fra mig med fokus og retning på agendaen. Slut med (kostbare) omveje. Kun genveje og klare til- og fravalg. 

Ja, I kan sagtens sidde og nørkle med tingene selv. Det har I sikkert allerede trænet i nogle år. Tænke, tænke. Sove på det. Tænke videre. Vende det med (samme indspiste) kollega eller ven som sidst. Der sker små forbedringer hele tiden. Men er det små forbedringer, I søger? Har virksomheden hoppet på stedet de seneste mange måneder eller år og/eller savner I sparring omkring hvilke tiltag, der virkelig rykker? Så investér i at få erfarne øjne på din virksomhed og klarlæg (gen)vejen hen mod øget vækst.