SPARRING
TO TIMER UDEN DIKKE DARER

START HER:


http://
Er du medejer af virksomheden?
Hvordan vil du beskrive virksomhedens udvikling indtil nu?
Hvilke emner er det vi - efter din opfattelse - primært skal fokusere på under mødet. Du kan godt dele det op i en her-og-nu udfordring og den mere langsigtede udfordring.
*
Ved at sende ovenstående oplysninger booker du "sparring", som beskrevet på www.tromholt.dk/sparring. Tilmelding er bindende og gælder hele forløbet. Via e-mail modtager du forslag til dag/tidspunkt samt en faktura udstedt til den virksomhed, du har oplyst ovenfor. Fakturaen skal betales inden mødet afholdes. Mødet foregår (medmindre andet aftales) hos TROMHOLT.